Процедура №Т00139-24 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНТ00139-24
Първа дата18.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 24199, 24120, 24321, 24322, 24323, 24224, 24225, 24326

Данни за дървесината

Обект/и №24199, 24120, 24321, 24322, 24323, 24224, 24225, 24326
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция