Южноцентрално държавно предприятие се включва в кампанията „Горска класна стая“

29.05.2024

Южноцентрално държавно предприятие се включва в кампанията „Горска класна стая“ на Изпълнителна агенция по горите, която ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции.
Проявата „Горска класна стая“ е планирана за 4 юни на територията на ДГС „Акад. Николай Хайтов“-с. Хвойна, в района, засегнат от пожара, възникнал на 28 август 2023г.. Темата ще бъде: „Възстановяването на гората след пожара“. В проявата ще участват ученици от 10 и 11 клас на ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Чепеларе, преподаватели от професионалната гимназия, а от страна на горските структури-лесоинженери от ЮЦДП-Смолян, РДГ Смолян, ДГС „Акад. Николай Хайтов“. Учениците ще получат информация за щетите от пожара, как и с каква техника е овладян, какви мерки са взети възстановяването на горските масиви.  Ще бъдат показани вече усвоени площи, а при възможност ще се посети и сечище, в което се работи в момента, за да се запознаят учениците нагледно с дейностите при експедиране на дървесина. Младите лесовъди ще научат и какви мерки ще се вземат, за да се възстанови гората, с акценти отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване, лесозащита, превантивни противопожарни мероприятия.