Процедура №Т00140-24 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00140-24
Първа дата18.06.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2429

Данни за дървесината

Обект/и №2429
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция