Процедура №Т00148-24 на ДГС Славейно

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Славейно
ИНТ00148-24
Първа дата09.07.2024
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2435

Данни за дървесината

Обект/и №2435
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция