„Безотговорността е най-опасната искра“ е мотото на тазгодишната информационна кампания за опазване на горите от пожари

10.07.2024

„Безотговорността е най-опасната искра“  – под това мото  Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите провеждат информационно-образователната кампания за опазване на горите от пожари в цялата страна. Тя стартира в края на месец юни и ще продължи до края на месец септември. В партньорство с областните администрации в страната, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и медиите се цели да се засили превенцията, да се изостри вниманието и повиши отговорността на хората от всички възрастови групи към този обществено значим проблем.

От началото на тази година до момента в страната са възникнали 211 горски пожара. Само от началото на месец юли са регистрирани 30 горски пожара. Засегнати са 2540 ха площи, като от тях повече от 68 ха гори са унищожени върхово. Опожарени са 200 ха иглолистни, 1900 ха широколистни и 160 ха смесени гори, както и 280 ха треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. Най-голяма е територията, обхваната от горски пожари в област Хасково-близо 970 ха.

56% от пожарите са възникнали поради небрежност. За 35% от тях причините са неизвестни. Умишлено са причинени 6% от всички пожари, а 3% са естествените (от мълнии).

Високите температури и засушаването увеличават риска и всяко невнимание може да доведе до запалване, което да застраши живота и здравето на хората, да нанесе сериозни щети на природата.

Апелираме посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

Пазете горите от пожари!