Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Клисура
10.04.2023
Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „Средна гора“, към ДГС Клисура по реда на чл. 36 и сл. от Закона за лова и опазване на дивеча.Виж пълна информация
ДЛС Извора
06.04.2023
Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивечаВиж пълна информация
ДГС Кирково
05.04.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект № 2312Виж пълна информация

важна информация

  • 27.02.2023

    Съобщение до г-н Любен Маджаров, гр. Карлово

    Изтеглете съобщението

  • 24.02.2023

    Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за планиране и разходване на средства от фонд "Инвестиции в горите" за "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на "Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП), гр. Смолян""

    Изтеглете съобщението