Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДЛС Чепино
18.10.2022
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2230-1, 2247-СВиж пълна информация
ДГС Асеновград
18.10.2022
Производство на посадъчен материал в разсадник "Капсидата" - Обект № 5/2022 г.Виж пълна информация
ДГС Смилян
17.10.2022
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампирана на маркирана дървесина на корен за обект № 2253СВиж пълна информация

важна информация