ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино01.06.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на ГФС и Гори представителни образци на естествени екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Кормисош01.06.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Клисура16.05.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна10.05.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияСписък на планираните дейности за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на Представителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.04.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа