ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак27.03.2023Горска сертификацияСреща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак27.03.2023Горска сертификацияОбявлениеИзтеглете документа
ДГС Хисар21.03.2023ДокументЗаповед № З-28-397/28.11.2022 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа
ДГС Смолян17.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДоклад от проведена оценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Триград13.03.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пещера13.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пещера13.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДГС Доспат и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа