ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС ДоспатИзтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияИнформация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияГодишен доклад за проведен мониторинг в гори с висока консервационна стойност през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Родопи02.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС РодопиИзтеглете документа
ДГС Смилян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-25-58 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияПланирани дейности по управление на горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияРаботна среща на всички заинтересовани страниИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-61 да определяне на представителни образциИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-17 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Клисура02.03.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
Централно управление01.03.2023Нормативен документПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа