ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Доспат12.07.2016Горска сертификацияАнализ на мониторинга на ДГС Доспат проведен през 2015 г.Изтеглете документа
Централно управление07.07.2016Нормативен документУчредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.Изтеглете документа
ДЛС Борово04.07.2016Горска сертификацияЗаповед 3214 – ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДЛС Чепино04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №272 – ДЛС ЧепиноИзтеглете документа
ДГС Батак04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №154 – ДГС БатакИзтеглете документа
ДГС Селище04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №265 – ДГС СелищеИзтеглете документа
ДГС Родопи04.07.2016Горска сертификацияЗаповед № 438 – ДГС РодопиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №110 – ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Алабак04.07.2016Горска сертификацияЗаповед № 276 – ДГС АлабакИзтеглете документа
ДГС Смолян04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №141 – ДГС СмолянИзтеглете документа
Централно управление02.06.2016Годишен разчет за семенатаАктуализиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2015/ 2016 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДЛС Чепино17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДЛС Борово17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДЛС Чепино17.05.2016Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.05.2016Горска сертификацияСъобщение oтносно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Батак17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931Изтеглете документа
ДГС Селище17.05.2016Горска сертификацияСъобщение oтносно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Родопи17.05.2016Горска сертификацияСъощение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Ракитово17.05.2016Горска сертификацияСъобщение oтносно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа