ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак16.05.2016Горска сертификацияЗаповедИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов11.05.2016Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДГС Ракитово10.05.2016Горска сертификацияДоклад за проведен мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово05.05.2016Горска сертификацияДокладИзтеглете документа
ДГС Ракитово05.05.2016Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
Централно управление03.05.2016Нормативен документНАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територииИзтеглете документа
ДГС Ракитово19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДЛС Чепино19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Батак19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДЛС Борово19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Селище19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Родопи19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Панагюрище19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Алабак19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Смолян19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДЛС Борово18.04.2016Горска сертификацияИнформация по индикатор 1.6.3.Изтеглете документа
ДЛС Борово14.04.2016Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДГС Батак14.04.2016Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Борово13.04.2016Горска сертификацияРезюме на ЛУПИзтеглете документа