ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Крумовград21.03.2017ДокументОбявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесинаИзтеглете документа
ДГС Славейно21.03.2017ДокументОбявление относно сключаване на договори за добив на пострадала дървесинаИзтеглете документа
ДГС Батак20.03.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Асеновград17.03.2017ДокументОбявление от ДГС Асеновград относно продажба от временен склад на добита дървесина по ценоразпис на физически лицаИзтеглете документа
ДГС Пазарджик15.03.2017Горска сертификацияРезюме на горскостопанския план на ДГС Пазарджик.Изтеглете документа
ДГС Ракитово15.03.2017ЗаповедРезултати от проведен търг за отдаване под наем на недвижим имот – държавна собственостИзтеглете документа
ДГС Златоград14.03.2017ДокументОбявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесинаИзтеглете документа
ДГС Първомай10.03.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2016/2017г.Изтеглете документа
ДГС Триград10.03.2017ДокументЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелинИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.03.2017Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище10.03.2017Годишен план за ползване на дървесинаДоклад за проведения мониторинг през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак09.03.2017ЗаповедЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелин.Изтеглете документа
ДГС Алабак09.03.2017ЗаповедЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелин.Изтеглете документа
ДГС Асеновград16.02.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Тракия10.02.2017Горска сертификацияРезюме на горскостопанския планИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.02.2017Горска сертификацияДoклад за проведения мониторинг през 2016 год.Изтеглете документа
ДГС Доспат10.02.2017Горска сертификацияАнализ на мониторинга на ДГС Доспат проведен през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово31.01.2017Горска сертификацияРезюме на ГСПИзтеглете документа
ДЛС Борово24.01.2017Горска сертификацияСписък на недървесни горски продуктиИзтеглете документа
Централно управление29.11.2016Нормативен документНАРЕДБА №20 за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските картиИзтеглете документа