ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Кирково18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Хисар18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ДГС Хисар за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Борино18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник при ДГС Борино за 2015г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ДЛС Чепино за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Селище18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ДГС Селище за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ДГС Ракитово за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Смилян18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ДГС Смилян за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2015г.Изтеглете документа
ДЛС Извора18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Китово ханче“ при ДЛС Извора за 2015г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ДЛС Тракия за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ДГС Пловдив за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Първомай18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ДГС Първомай за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Батак18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС-СМИЛЯН“ ПРЕЗ 2014 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойностИзтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияРезюме на Лесоустройствен проектИзтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на горите на ДГС „Смилян“Изтеглете документа
ДЛС Борово26.10.2015Горска сертификацияДоклад на проведен мониторингИзтеглете документа
Централно управление23.10.2015Нормативен документНАРЕДБА №18 за инвентаризация и планиране в горските територииИзтеглете документа