ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Кирково15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Ардино15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Златоград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Алабак15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2017г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Клисура15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Първомай15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2017/2018 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2017/2018 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Кирково08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Манастира“ на ТП ДЛС Тракия за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа