ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Тракия10.02.2017Горска сертификацияРезюме на горскостопанския планИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.02.2017Горска сертификацияДoклад за проведения мониторинг през 2016 год.Изтеглете документа
ДГС Доспат10.02.2017Горска сертификацияАнализ на мониторинга на ДГС Доспат проведен през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово31.01.2017Горска сертификацияРезюме на ГСПИзтеглете документа
ДЛС Борово24.01.2017Горска сертификацияСписък на недървесни горски продуктиИзтеглете документа
Централно управление29.11.2016Нормативен документНАРЕДБА №20 за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските картиИзтеглете документа
ДГС Борино11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Хисар11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Селище11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2016г.Изтеглете документа
ДЛС Женда11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Смилян11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2016г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ТП ДЛС Тракия за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Батак11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Златоград11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Кирково11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Ардино11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Алабак11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2016г.Изтеглете документа