ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление29.12.2011Нормативен документНаредба 22Изтеглете документа
Централно управление29.12.2011Нормативен документНаредба 20Изтеглете документа
Централно управление11.11.2011Нормативен документНаредба за образуване на работната заплатаИзтеглете документа
Централно управление04.10.2011Закон за лова и опазване на дивечаЗакон за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление19.08.2011Нормативен документНаредба за сечите в горитеИзтеглете документа
Централно управление16.08.2011Нормативен документНаредба за оценка на поземлени имоти в горски територииИзтеглете документа
Централно управление24.06.2011Правилник за прилагане закона за лова и опазване на дивечаПравилник за прилагане закона за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление03.06.2011Закон за опазване на околната средаЗакон за опазване на околната средаИзтеглете документа
Централно управление08.03.2011Нормативен документЗакон за защитени територииИзтеглете документа
Централно управление08.03.2011Закон за рибарство и аквакултуриЗакон за рибарство и аквакултуриИзтеглете документа