ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияЦеноразпис за продажба на дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т.4 и 5Изтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Декларация на ръководството на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияДоклад за проведен мониторинг на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияСписък на недървесните горски продукти на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияИзвадка от доклада за ГВКС на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
Централно управление20.10.2015Годишен разчет за семенатаОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2015/ 2016 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.10.2015Горска сертификацияПисмо до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.10.2015Горска сертификацияПисмо до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Асеновград28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Първомай28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДЛС Тракия28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Клисура28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Карлово28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от прилагане принципите на Горска сертификацияИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияИзвадка от Доклада за горите с висока консервационна стойностИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияДекларация за ангажимент по прилагане принципите за Горска сертификацяИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияДекларация за ангажимент по прилагане принципите за Горска сертификацяИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияОбща характеристика на държавните горски територии в района ДГС-ТриградИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияДоклад за годишен мониторинг върху сертифицираните ГТ през 2014г.Изтеглете документа