ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДЛС Борово27.02.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДЛС Борово27.02.2018Горска сертификацияОценка за социалното въздействие от дейността на ДЛС БоровоИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Карлово27.02.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Алабак12.02.2018Горска сертификацияДоклад за годишния мониторинг в ДГС Алабак през 2016 год.Изтеглете документа
ДГС Асеновград01.02.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово30.01.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пещера15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Борино15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Хисар15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Селище15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2017г.Изтеглете документа
ДЛС Женда15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Смилян15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2017г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ТП ДЛС Тракия за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Батак15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2017г.Изтеглете документа