ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Момчилград08.10.2019Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2019/2020г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив08.10.2019ДокументПокана за обществено обсъждане от ДГС ПловдивИзтеглете документа
Централно управление07.10.2019ЗаповедЗаповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите относно АЧС и Ловния сезонИзтеглете документа
Централно управление07.10.2019ЗаповедЗаповед № РД 48-62/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите относно АЧС и Ловния сезонИзтеглете документа
Централно управление20.09.2019Нормативен документЗАКОН за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление10.09.2019Годишен разчет за семенатаГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през вегетационната 2019/ 2020 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Доспат02.09.2019Горска сертификацияАнализ на въздействието на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
Централно управление05.07.2019Нормативен документНАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и вносИзтеглете документа
ДГС Пазарджик04.07.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Широка лъка02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Крумовград02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДЛС Борово02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Михалково02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДЛС Женда02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Момчилград02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДЛС Извора02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДЛС Кормисош02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Пловдив02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа