ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ДГС Панагюрище за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Церово“ при ДГС Пазарджик за 2012г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ДЛС Чепино за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ДГС Крумовград за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Клисура24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ДГС Клисура за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Първомай24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ДГС Първомай за 2012гИзтеглете документа
ДГС Асеновград24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Пещера24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ДГС Пещера за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Борино24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ДГС Борино за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Хисар24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ДГС Хисар за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Селище24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ДГС Селище за 2012г.Изтеглете документа
ДЛС Женда24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Паничково“ при ДЛС Женда за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Алабак23.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете документа
Централно управление20.03.2013Годишен план за производство на фиданкиКоригиран Обобщен Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2012/2013 година за ЮЦДПИзтеглете документа
Централно управление01.03.2013Нормативен документНАРЕДБА №4 за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръженияИзтеглете документа
Централно управление19.02.2013Нормативен документНАРЕДБА № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и рИзтеглете документа
Централно управление11.01.2013Годишен план за производство на фиданкиОбобщен Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2012/2013 година за ЮЦДПИзтеглете документа
Централно управление07.08.2012Закон за горитеЗакон за горитеИзтеглете документа
Централно управление18.05.2012Нормативен документНАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожариИзтеглете документа
Централно управление04.10.2011Закон за лова и опазване на дивечаЗакон за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа