ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Хисар15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в срещаИзтеглете документа
ДГС Триград15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга за ГВКСИзтеглете документа
Централно управление10.05.2019Нормативен документПравила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територииИзтеглете документа
ДГС Панагюрище08.05.2019Горска сертификацияСъобщение относно участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
Централно управление30.04.2019Нормативен документНАРЕДБА № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственостИзтеглете документа
ДГС Смолян25.04.2019Горска сертификацияДо всички заинтересовани лица – Доклад ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар23.04.2019Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Актуализация на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош19.04.2019Горска сертификацияДо заинтересованите лица – Участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар15.04.2019Горска сертификацияЗаповед за определяне на ГФСИзтеглете документа
ДГС Хисар15.04.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смолян15.04.2019Горска сертификацияОценка за социалното въздействиеИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияЗаповед № 57/15.03.2019 г. за ГФСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.04.2019Горска сертификацияАктуализиран списък на определените ГФСИзтеглете документа
ДГС Първомай12.04.2019Горска сертификацияПисмо до всички заинтересовани страниИзтеглете документа
Централно управление29.03.2019Нормативен документНАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии (НУРВИДГТ)Изтеглете документа
ДГС Родопи28.03.2019Горска сертификацияЗаповед за Горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДЛС Кормисош27.03.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Карлово18.03.2019Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа