ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пазарджик10.06.2024Горска сертификацияУведомлениеИзтеглете документа
ДГС Борино07.06.2024Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Борино07.06.2024Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Борино07.06.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пазарджик07.06.2024Горска сертификацияУведомление за провеждане на одитИзтеглете документа
ДГС Борино07.06.2024Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Батак07.06.2024Горска сертификацияУведомление за провеждане на одитИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Борино07.06.2024Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Борино07.06.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Славейно07.06.2024Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа