ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Алабак25.05.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Алабак25.05.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак25.05.2021Горска сертификацияАнализ на екологичните стойностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино25.05.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Кормисош21.05.2021Горска сертификацияПокана за среща на заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Триград20.05.2021Горска сертификацияЗаповед представителни образци ГФСИзтеглете документа
ДГС Първомай20.05.2021Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГФСИзтеглете документа
ДГС Първомай20.05.2021Горска сертификацияАктуализиран списък на представителните екосистеми и ГФСИзтеглете документа
ДГС Смолян20.05.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Селище20.05.2021Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Алабак19.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Тракия17.05.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград17.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пещера17.05.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Кирково12.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Селище12.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково12.05.2021Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Алабак11.05.2021Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Крумовград11.05.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Триград10.05.2021Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа