ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Селище29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Селище за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Женда за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Широка лъка29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Широка лъка за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик29.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2021/2022 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Карлово за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Широка поляна29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Широка поляна за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Борино29.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2021/2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Кирково за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Славейно29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Славейно за 2022 г.Изтеглете документа
Централно управление29.10.2021Ценоразпис на фиданки, произведени в разсаднициЦеноразпис на фиданки, произведени в разсаднициИзтеглете документа
ДГС Клисура29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Клисура за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Смилян за 2022 г.Изтеглете документа
Централно управление29.10.2021Годишен разчет за семенатаКоригиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2021/ 2022 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДЛС Кормисош29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Кормисош за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Смолян за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Акад. Николай Хайтов за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Крумовград за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Тракия за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Алабак за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2022 г.Изтеглете документа