ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Кирково08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Манастира“ на ТП ДЛС Тракия за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2017/2018 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2017/2018 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2017/2018 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Черничево“ на ТП ДГС Крумовград за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Първомай26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Смилян26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Смилян26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Селище26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Селище“ на ТП ДГС Селище за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Хисар26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Батак26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Ардино26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
Централно управление05.10.2017Годишен разчет за семенатаГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през вегетационната 2017/ 2018 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа