ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово30.01.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пещера15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Борино15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Хисар15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Селище15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2017г.Изтеглете документа
ДЛС Женда15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2017г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ТП ДЛС Тракия за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Смилян15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Батак15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Златоград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Ардино15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Кирково15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Алабак15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2017г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2017г.Изтеглете документа