ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов11.04.2017ЗаповедЗаповед за утвърждаване на горскостопанския план на ДГС ХвойнаИзтеглете документа
ДГС Селище11.04.2017Разсадник (инвентаризация)Заповед за утвърждаване на горскостопанския план на ДГС СелищеИзтеглете документа
ДГС Батак22.03.2017Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Крумовград21.03.2017ДокументОбявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесинаИзтеглете документа
ДГС Славейно21.03.2017ДокументОбявление относно сключаване на договори за добив на пострадала дървесинаИзтеглете документа
ДГС Батак20.03.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Асеновград17.03.2017ДокументОбявление от ДГС Асеновград относно продажба от временен склад на добита дървесина по ценоразпис на физически лицаИзтеглете документа
ДГС Пазарджик15.03.2017Горска сертификацияРезюме на горскостопанския план на ДГС Пазарджик.Изтеглете документа
ДГС Ракитово15.03.2017ЗаповедРезултати от проведен търг за отдаване под наем на недвижим имот – държавна собственостИзтеглете документа
ДГС Златоград14.03.2017ДокументОбявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесинаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище10.03.2017Годишен план за ползване на дървесинаДоклад за проведения мониторинг през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай10.03.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2016/2017г.Изтеглете документа
ДГС Триград10.03.2017ДокументЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелинИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.03.2017Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДГС Алабак09.03.2017ЗаповедЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелин.Изтеглете документа
ДГС Алабак09.03.2017ЗаповедЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелин.Изтеглете документа
ДГС Асеновград16.02.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Доспат10.02.2017Горска сертификацияАнализ на мониторинга на ДГС Доспат проведен през 2016 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия10.02.2017Горска сертификацияРезюме на горскостопанския планИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.02.2017Горска сертификацияДoклад за проведения мониторинг през 2016 год.Изтеглете документа