ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Хисар22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Алабак22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Родопи22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Доспат22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Ардино22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Борино22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДЛС Широка поляна22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Пазарджик22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Кирково22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДЛС Борово22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Първомай22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
Централно управление08.04.2014ДокументИзлишни фиданки в ЮЦДП, гр. СмолянИзтеглете документа
ДГС Доспат27.01.2014ДокументГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС ДОСПАТИзтеглете документа
ДГС Доспат16.12.2013ДокументАнализ на горите с висока консервационна стойност в района на ТП ДГС ДоспатИзтеглете документа
Централно управление26.11.2013Годишен план за производство на фиданкиОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2013/ 2014 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Първомай31.10.2013Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2013/2014г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ДГС Панагюрище за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Кирково24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2012г.Изтеглете документа