ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление26.10.2016Годишен разчет за семенатаГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през вегетационната 2016/ 2017 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Асеновград14.10.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов15.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Алабак12.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
Централно управление07.07.2016Нормативен документУчредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №110 – ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Алабак04.07.2016Горска сертификацияЗаповед № 276 – ДГС АлабакИзтеглете документа
Централно управление02.06.2016Годишен разчет за семенатаАктуализиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2015/ 2016 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Батак17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931Изтеглете документа
ДГС Панагюрище17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.05.2016Горска сертификацияСъобщение oтносно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
Централно управление03.05.2016Нормативен документНАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територииИзтеглете документа
ДЛС Чепино23.03.2016ЦеноразписЦеноразписИзтеглете документа
ДГС Родопи16.03.2016Горска сертификацияДо всички заинтересовани.Изтеглете документа
ДГС Борино18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник при ДГС Борино за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Хисар18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ДГС Хисар за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Селище18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ДГС Селище за 2015г.Изтеглете документа
ДЛС Женда18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Паничково“ при ДЛС Женда за 2015г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ДЛС Тракия за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ДГС Пловдив за 2015г.Изтеглете документа