ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ардино18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ДГС Панагюрище за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Кирково18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Алабак18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Смилян27.10.2015Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на горите на ДГС „Смилян“Изтеглете документа
Централно управление23.10.2015Нормативен документНАРЕДБА №18 за инвентаризация и планиране в горските територииИзтеглете документа
Централно управление20.10.2015Годишен разчет за семенатаОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2015/ 2016 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДЛС Тракия28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Асеновград28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Триград18.09.2015Горска сертификацияСертификат на ДГС-Триград за устойчиво управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Първомай16.09.2015Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2015/2016г.Изтеглете документа
ДГС Кърджали17.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. КърджалиИзтеглете документа
ДГС Смолян17.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. СмолянИзтеглете документа
ДГС Пазарджик12.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пловдив12.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. ПловдивИзтеглете документа
Централно управление21.11.2014Годишен разчет за семенатаОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2014/ 2015 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Първомай23.09.2014Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2014/2015г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Смолян22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа