ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Батак24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ДГС Ракитово за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Златоград24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ДГС Златоград за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Ардино24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ДГС Панагюрище за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Кирково24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2012г.Изтеглете документа
ДГС Алабак23.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете документа
Централно управление20.03.2013Годишен план за производство на фиданкиКоригиран Обобщен Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2012/2013 година за ЮЦДПИзтеглете документа
Централно управление01.03.2013Нормативен документНАРЕДБА №4 за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръженияИзтеглете документа
Централно управление19.02.2013Нормативен документНАРЕДБА № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и рИзтеглете документа
Централно управление11.01.2013Годишен план за производство на фиданкиОбобщен Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2012/2013 година за ЮЦДПИзтеглете документа
Централно управление07.08.2012Закон за горитеЗакон за горитеИзтеглете документа
Централно управление18.05.2012Нормативен документНАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожариИзтеглете документа
Централно управление04.10.2011Закон за лова и опазване на дивечаЗакон за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление24.06.2011Правилник за прилагане закона за лова и опазване на дивечаПравилник за прилагане закона за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление03.06.2011Закон за опазване на околната средаЗакон за опазване на околната средаИзтеглете документа
Централно управление08.03.2011Закон за рибарство и аквакултуриЗакон за рибарство и аквакултуриИзтеглете документа