ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
Централно управление20.06.2022Горска сертификацияГорска сертификация и инвазивни чужди видовеИзтеглете документа
ДГС Триград20.06.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Асеновград20.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
Централно управление20.06.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 13.06-19.06.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление20.06.2022Годишен разчет за семенатаКоригиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2021/ 2022 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
ДГС Карлово15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Клисура15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Кормисош15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Пловдив15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Първомай15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Първомай15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Тракия15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Хисар15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС - проектИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово14.06.2022Горска сертификацияСписък на представителните образци на естествените екосистеми и ГФЗИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа