ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Михалково01.11.2022Годишен план за производство на фиданкиГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Триград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Триград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Златоград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Батак за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Панагюрище за 2023 г.Изтеглете документа
Централно управление01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ЮЦДП, гр. Смолян за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Борино01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Борино за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Първомай за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Борово01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Борово за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пазарджик за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Чепино за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пещера за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Доспат за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пловдив за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Акад. Николай Хайтов за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ракитово за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2022 г.Изтеглете документа