ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Родопи02.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС РодопиИзтеглете документа
ДГС Смилян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-25-58 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияПланирани дейности по управление на горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияРаботна среща на всички заинтересовани страниИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-61 да определяне на представителни образциИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-17 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Клисура02.03.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияИнформация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи24.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград23.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа