ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смилян23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пловдив23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Родопи23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияАнализ за наличието на естесвени растителни съобщества или характеристики на местообитания, които са съществували на територията на ТП ДГС Ракитово, но са изчезнали/деградирали в резултат на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияМониторинг за разпространението на инвазивни видовеИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Родопи21.02.2023Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура21.02.2023Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Клисура21.02.2023Годишен план за ползване на дървесинаПроект-Списък на определените представителни образци от естествени екосистемиИзтеглете документа
ДГС Клисура21.02.2023Горска сертификацияПроект-Списък на определените образци от естествени екосистеми Гори фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пещера21.02.2023Горска сертификацияИнформация за планираните дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Кормисош21.02.2023Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак21.02.2023Горска сертификацияИнформация за предвидените горскостопански мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа