ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош15.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик15.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик15.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Батак14.02.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Триград14.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смилян14.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС БатакИзтеглете документа
ДЛС Женда13.02.2024Горска сертификацияСписък на планираните дейности за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда13.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Батак13.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа