ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Алабак31.05.2024ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Алабак23.05.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Алабак02.04.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак29.03.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак28.03.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемните услуги през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак18.03.2024Горска сертификацияОбявлениеИзтеглете документа
ДГС Алабак01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДГС АлабакИзтеглете документа
ДГС Алабак13.02.2024Горска сертификацияИнформация за предвидените горскостопански мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак16.11.2023Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Алабак за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак23.10.2023Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак27.03.2023Горска сертификацияОбявлениеИзтеглете документа