ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Алабак21.02.2023Горска сертификацияИнформация за предвидените горскостопански мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Алабак за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак29.07.2022Горска сертификацияДоклаз за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Алабак21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак14.06.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Алабак01.06.2022Горска сертификацияПредставителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДГС Алабак17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Алабак15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Алабак14.02.2022Горска сертификацияИнформация за предвидените горскостопански мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак03.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Алабак29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Алабак за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2021/2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Алабак14.09.2021ЗаповедЗаповед № 387 за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа
ДГС Алабак07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Алабак14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Алабак05.07.2021ЗаповедЗаповед № 291/05.07.2021 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа