ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Алабак23.05.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Алабак02.04.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак29.03.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак28.03.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемните услуги през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак18.03.2024Горска сертификацияОбявлениеИзтеглете документа
ДГС Алабак13.02.2024Горска сертификацияИнформация за предвидените горскостопански мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Алабак30.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак27.03.2023Горска сертификацияСреща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак27.03.2023Горска сертификацияОбявлениеИзтеглете документа
ДГС Алабак21.02.2023Горска сертификацияИнформация за предвидените горскостопански мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак29.07.2022Горска сертификацияДоклаз за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Алабак14.06.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак01.06.2022Горска сертификацияПредставителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДГС Алабак17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа