ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Алабак29.07.2022Горска сертификацияДоклаз за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Алабак14.06.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак01.06.2022Горска сертификацияПредставителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДГС Алабак17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Алабак14.02.2022Горска сертификацияИнформация за предвидените горскостопански мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак03.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Алабак14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Алабак02.07.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак25.05.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Алабак25.05.2021Горска сертификацияАнализ на екологичните стойностиИзтеглете документа
ДГС Алабак19.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак11.05.2021Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак09.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак27.05.2019Горска сертификацияПредвидени горскостопански мероприятия през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак18.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Алабак16.04.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Алабак26.03.2018Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Алабак26.03.2018Горска сертификацияПравила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Алабак26.03.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Алабак26.03.2018Горска сертификацияПравила за защита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа