ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Алабак12.02.2018Горска сертификацияДоклад за годишния мониторинг в ДГС Алабак през 2016 год.Изтеглете документа
ДГС Алабак12.02.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак05.05.2017Горска сертификацияДоклад за годишния мониторинг в ДГС Алабак през 2016 год.Изтеглете документа
ДГС Алабак09.03.2017Горска сертификацияЗаповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот, представляващ държавна горска територия, за устройване на пчелин.Изтеглете документа
ДГС Алабак12.08.2016Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДГС Алабак12.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Алабак04.07.2016Горска сертификацияЗаповед № 276 – ДГС АлабакИзтеглете документа
ДГС Алабак19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Алабак22.05.2014Горска сертификацияЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа