ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Клисура08.07.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Клисура08.07.2022Горска сертификацияПрограма за мониторинг и контрол за инвазивните видове и за премахване на неместните видове с изразен инвазивен потенциалИзтеглете документа
ДГС Клисура01.07.2022Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Клисура01.07.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Клисура21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Клисура03.06.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Клисура03.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Клисура16.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Клисура15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Клисура22.02.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура22.02.2022Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура22.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура22.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура22.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Клисура22.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура10.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Клисура29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Клисура за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа