ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Клисура16.05.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура02.03.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Клисура21.02.2023Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Клисура21.02.2023Горска сертификацияПроект-Списък на определените образци от естествени екосистеми Гори фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Клисура14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от дейността на ТП ДГС Клисура за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура07.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Клисура07.02.2023Горска сертификацияДо КметоветеИзтеглете документа
ДГС Клисура07.02.2023Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура03.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинг /наблюдение/ на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура08.07.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Клисура08.07.2022Горска сертификацияПрограма за мониторинг и контрол за инвазивните видове и за премахване на неместните видове с изразен инвазивен потенциалИзтеглете документа
ДГС Клисура01.07.2022Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Клисура01.07.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа