ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Клисура14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Клисура12.03.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Клисура03.02.2021Горска сертификацияДоклад от проведен мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура03.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторинг на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура15.01.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура03.07.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура12.03.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура24.06.2019Горска сертификацияНа вниманието на заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура24.06.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура17.06.2019Горска сертификацияПокана за участие в съвместна срещаИзтеглете документа
ДГС Клисура27.05.2019Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Клисура15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура15.05.2019Горска сертификацияСистема за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура13.03.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура13.03.2019Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура04.06.2018Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Клисура04.06.2018Горска сертификацияВидове бръмбари, пеперуди, земноводни и влечуди с потенциално разпространение на територията на ТП ДГС Клисура.Изтеглете документа
ДГС Клисура10.05.2018Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Клисура30.04.2018Горска сертификацияДо всички заинтересовани лицаИзтеглете документа
ДГС Клисура13.04.2018Горска сертификацияЗаповед за гори без дейностиИзтеглете документа