ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Клисура13.04.2018Горска сертификацияАктуализиран списък на определените Гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Клисура26.03.2018Горска сертификацияАнализ на екологични стойностиИзтеглете документа
ДГС Клисура26.03.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС КлисураИзтеглете документа
ДГС Клисура26.03.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Клисура20.03.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Клисура20.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране при сигналиИзтеглете документа
ДГС Клисура20.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Клисура20.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Клисура20.03.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДГС Клисура20.03.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Клисура12.02.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура12.02.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура28.08.2017Горска сертификацияДоклад за резултати от проведен Мониторингов план за периода 01.01.-31.12.2016 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура07.02.2017Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Клисура27.10.2016Горска сертификацияОбща информация за горските територии стопанисвани и управлявани от ТП ДГС „Клисура“.Изтеглете документа
ДГС Клисура14.10.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа