ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Михалково16.09.2022Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Михалково05.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково23.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково03.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Михалково15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияПланирани горскостопански мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияАнализ на ефектите от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Михалково02.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Михалково за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Михалково15.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Михалково09.02.2021Горска сертификацияАнализ на проведения мониторинг 2020г.Изтеглете документа
ДГС Михалково28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково16.09.2020Горска сертификацияЗаповед представителни образциИзтеглете документа
ДГС Михалково12.06.2020ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г. от ДГС МихалковоИзтеглете документа
ДГС Михалково04.02.2020Горска сертификацияАнализ на проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково28.10.2019Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2020 г.Изтеглете документа