ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Михалково31.05.2024ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Михалково01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДГС МихалковоИзтеглете документа
ДГС Михалково19.02.2024Горска сертификацияЗаповед З-14-58/16.02.2024 г. за определяне на представително образци на основните естествени горски екосистеми, както и горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Михалково19.02.2024Горска сертификацияПриложение № 1 към Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Михалково19.02.2024Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияИнформация за планираните дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2024Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Михалково01.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково01.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково18.08.2023ДокументЗЗЛПСПОИН МихалковоИзтеглете документа