ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Михалково18.08.2023ДокументЗЗЛПСПОИН МихалковоИзтеглете документа
ДГС Михалково08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Михалково30.01.2023Горска сертификацияСертификатИзтеглете документа
ДГС Михалково25.01.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Михалково25.01.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково20.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково18.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково01.11.2022Годишен план за производство на фиданкиГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково16.09.2022Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Михалково05.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково23.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково03.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Михалково15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияПланирани горскостопански мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияАнализ на ефектите от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Михалково02.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Михалково за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Михалково за 2022 г.Изтеглете документа