ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Михалково30.01.2023Горска сертификацияСертификатИзтеглете документа
ДГС Михалково25.01.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Михалково25.01.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково20.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково18.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково16.09.2022Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Михалково05.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково23.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково03.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияПланирани горскостопански мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково07.02.2022Горска сертификацияАнализ на ефектите от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Михалково02.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Михалково за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково15.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Михалково09.02.2021Горска сертификацияАнализ на проведения мониторинг 2020г.Изтеглете документа
ДГС Михалково16.09.2020Горска сертификацияЗаповед представителни образциИзтеглете документа
ДГС Михалково04.02.2020Горска сертификацияАнализ на проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково15.05.2019Горска сертификацияКарта на горскостопанските участъциИзтеглете документа
ДГС Михалково13.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Михалково30.08.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа