ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Момчилград18.08.2023ДокументЗЗЛПСПОИН МомчилградИзтеглете документа
ДГС Момчилград08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Момчилград06.02.2023Годишен план за ползване на дървесинаДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград03.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ЗА 2023 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”Изтеглете документа
ДГС Момчилград10.01.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Момчилград03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Момчилград15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Момчилград04.03.2022Горска сертификацияПокана за работна срещаИзтеглете документа
ДГС Момчилград04.03.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград04.03.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Момчилград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа