ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Момчилград31.05.2024ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДГС МомчилградИзтеглете документа
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияИнформация за планираните горскостопански дейности и местата на провеждането им за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград16.11.2023Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Момчилград за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград23.10.2023Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград18.08.2023ДокументЗЗЛПСПОИН МомчилградИзтеглете документа
ДГС Момчилград08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Момчилград06.02.2023Годишен план за ползване на дървесинаДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград03.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”Изтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ЗА 2023 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград10.01.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Момчилград03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете документа