ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Момчилград13.02.2020Горска сертификацияСписък продукти и услугиИзтеглете документа
ДГС Момчилград29.01.2020Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.11.2019Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2019г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград28.10.2019Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Момчилград за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград08.10.2019Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2019/2020г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград02.07.2019ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Момчилград12.11.2018Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2018г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград28.10.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2018/2019г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Момчилград24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2012г.Изтеглете документа