ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград13.02.2024Горска сертификацияИнформация за планираните горскостопански дейности и местата на провеждането им за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград03.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”Изтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ЗА 2023 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград10.01.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Момчилград04.03.2022Горска сертификацияПокана за работна срещаИзтеглете документа
ДГС Момчилград04.03.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград04.03.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Момчилград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДГС Момчилград12.02.2021Горска сертификацияПокана за среща на заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград14.09.2020Горска сертификацияЗаповед ГФС и представителни образциИзтеглете документа
ДГС Момчилград14.09.2020Горска сертификацияКарта на ДГС МомчилградИзтеглете документа
ДГС Момчилград14.09.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград09.07.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Момчилград16.06.2020Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа