ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пазарджик26.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пазарджик08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияИнформация до общинитеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Пазарджик03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пазарджик за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияДо община Септември - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа