ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пазарджик21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияДо община Септември - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияДо община Пазарджик - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияДо община Лесичово - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо община Лесичово - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо община Пазарджик - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо община Септември - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо община Септември - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Пазарджик.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - информация за планирани лесокултурни дейности 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - уведомлениеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Пазарджик - 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик29.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2021/2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пазарджик за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2021/2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2021г.Изтеглете документа