ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пазарджик14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пазарджик08.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пазарджик08.06.2021Горска сертификацияОбявлениеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик16.02.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пазарджик16.02.2021Горска сертификацияПредлагани продукти и услугиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик16.02.2021Горска сертификацияДоклад и анализ на мониторингаИзтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2021Горска сертификацияПланиран дърводобив в общ. Пазарджик за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2021Горска сертификацияПланиран дърводобив в общ. Септември за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2021Горска сертификацияПланиран дърводобив в общ. Лисичево за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2021Горска сертификацияСреща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2021Горска сертификацияПланирани лесокултурни дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик01.09.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пазарджик15.06.2020Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на въздействието от дейността на ТП ДГС ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пазарджик05.06.2020Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продуктиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик28.05.2020Горска сертификацияКарта на ТП ДГС Пазарджик.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2020Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.07.2019Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.07.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пазарджик11.04.2019Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейностиИзтеглете документа