ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пазарджик15.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик15.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик05.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пазарджик05.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияИнформация до общинитеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Пазарджик14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияДо община Септември - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияДо община Пазарджик - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик25.05.2022Горска сертификацияДо община Лесичово - извършване на сеч през 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - информация за планирани лесокултурни дейности 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик04.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - уведомлениеИзтеглете документа