ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пазарджик25.02.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик25.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик25.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Пазарджик30.08.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пазарджик10.07.2018Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образциИзтеглете документа
ДГС Пазарджик30.04.2018Горска сертификацияГори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пазарджик30.04.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Пазарджик30.04.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик30.04.2018Горска сертификацияЗащита на лицата, подали сигналиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик30.04.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пазарджик30.04.2018Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик24.04.2018Горска сертификацияЗаповед за представителните образциИзтеглете документа
ДГС Пазарджик24.04.2018Горска сертификацияРезюме на ГСПИзтеглете документа
ДГС Пазарджик19.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пазарджик02.04.2018Горска сертификацияДекларация на ръководствотоИзтеглете документа
ДГС Пазарджик12.02.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик11.04.2017Горска сертификацияПланирани лесокултурни дейностиИзтеглете документа
ДГС Пазарджик15.03.2017Горска сертификацияДоклад ГВКС.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик15.03.2017Горска сертификацияРезюме на горскостопанския план на ДГС Пазарджик.Изтеглете документа
ДГС Пазарджик15.03.2017Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2016 г.Изтеглете документа