ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище24.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.05.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.04.2023Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.04.2023Горска сертификацияПровеждане на консултации за актуализиране на Доклада за ГВКС и Оценката на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.04.2023Горска сертификацияПроект на Оценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД за извършения годишен мониторинг през 2022 година на територията, управлявана от ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.01.2023Горска сертификацияПредвидени горскостопански мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Панагюрище за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Панагюрище15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище10.02.2022Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страниИзтеглете документа