ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище13.02.2020Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКС през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище13.02.2020Горска сертификацияАнализ на външните ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище13.02.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище08.11.2019Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2019/2020 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище01.11.2019Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2019г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище28.05.2019Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище08.05.2019Горска сертификацияСъобщение относно участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Панагюрище27.03.2019Горска сертификацияАнализ на външните ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище25.02.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище25.02.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита срещу дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Панагюрище25.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище12.11.2018Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2018г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище28.10.2018Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2018/2019 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище12.08.2018Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище24.04.2018Горска сертификацияПисмо до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище13.04.2018Горска сертификацияОценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище30.03.2018Горска сертификацияАнтикорупционна политикаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище30.03.2018Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище30.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигналиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище30.03.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на споровеИзтеглете документа