ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище30.03.2018Горска сертификацияСписък на предлаганите продукти и услугиИзтеглете документа
ДГС Панагюрище30.03.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Панагюрище05.02.2018Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2017 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище05.02.2018Горска сертификацияПланирани дейности през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище15.11.2017Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2017г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище26.10.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2017/2018 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище23.03.2017Горска сертификацияЗаповед №51 за определяне на определяне на гори във фаза на старост, определени във ВКС 3 на територията на ДГС „Пещера“Изтеглете документа
ДГС Панагюрище10.03.2017Годишен план за ползване на дървесинаДоклад за проведения мониторинг през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №110 – ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище17.05.2016Горска сертификацияСъобщение относно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Панагюрище29.03.2016Горска сертификацияМониторингИзтеглете документа
ДГС Панагюрище18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ДГС Панагюрище за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияДоклад за проведен мониторинг на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияСписък на недървесните горски продукти на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияИзвадка от доклада за ГВКС на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияПублично резюме на план за управление на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияЦеноразпис за продажба на дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т.4 и 5Изтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Декларация на ръководството на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа