ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияСписък на недървесните горски продукти на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияИзвадка от доклада за ГВКС на територията на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияПублично резюме на план за управление на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Горска сертификацияЦеноразпис за продажба на дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т.4 и 5Изтеглете документа
ДГС Панагюрище21.10.2015Декларация на ръководството на ТП ДГС ПанагюрищеИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.10.2015Горска сертификацияПисмо до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Панагюрище20.10.2015Горска сертификацияПисмо до заинтересованите страниИзтеглете документа