ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пещера13.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пещера13.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера21.02.2023Горска сертификацияИнформация за планираните дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера13.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера13.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пещера13.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пещера за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера14.07.2022Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Пещера15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползвана, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа