ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пещера14.07.2022Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Пещера15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползвана, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Пещера04.03.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияВътрешни правилаИзтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пещера за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2021/2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Пещера07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа