ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пловдив21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Пловдив29.04.2021Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС ПловдивИзтеглете документа
ДГС Пловдив19.04.2021Горска сертификацияГори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Пловдив19.04.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пловдив12.02.2021Горска сертификацияДоклад и анализ на проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив02.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторинг на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пловдив02.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив02.11.2020Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2020г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пловдив за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2020Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2020/2021г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив26.10.2020Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2020/2021г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив12.06.2020ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г. от ДГС ПловдивИзтеглете документа
ДГС Пловдив13.02.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив08.11.2019Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2019/2020г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив01.11.2019Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2019г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив28.10.2019Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Пловдив за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Пловдив08.10.2019ДокументПокана за обществено обсъждане от ДГС ПловдивИзтеглете документа